Kontaktirajte nas

Sedež podjetja GSK

GlaxoSmithKline-Consumer Kft 

Csörsz utca 43, 

1124 Budimpešta

Madžarska

 

Lokalni kontakt:

PHOENIX Farmacija d.o.o., 

info@phoenix-farmacija.hr 


info mail: info@phoenix-farmacija.hr 

Če menite, da so se pri uporabi naših produktov pojavili neželeni učinki, nas obvestite na elektronski naslov: info@phoenix-farmacija.hr .

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom Voltaren Emulgel, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, 51-1000 Ljubljana, faks +386 (0)8 2000 510 ali na elektronski naslov h-farmakovigilanca@jazmp.si.