Kontaktirajte nas

Sedež podjetja GSK

GSK d.o.o., Ljubljana
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: 01 280 25 00
Če menite, da so se pri uporabi naših produktov pojavili neželeni učinki, nas obvestite na telefonsko številko 01 280 25 00.

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom Voltaren Emulgel, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, 51-1000 Ljubljana, faks +386 (0)8 2000 510 ali na elektronski naslov h-farmakovigilanca@jazmp.si.